Consolidarea poziției sale pe piață și obținerea calității de lider, pornește de la eficienizarea și îmbunătățirea principalelor verigi ale LANTULUI OPERATIONAL.
Interconectarea verigilor este posibilă, însă nu necesară, orice produs-serviciu fiind operabil separat sau în combinație cu alte produs-servicii.